Regulamente

Campanie Abonare la newsletter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Abonează-te la newsletter și ai 10% reducere la următoarea comandă”

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1.      Campania promoțională “Abonează-te la newsletter și ai 10% reducere la
următoarea comandă” 
(„Campania Promoțională”) este organizată
de REFEEL NATURAL S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Strada Florimund Mercy 3, Timișoara 300085, Romania, cod unic de înregistrare RO45355313, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal București sub nr. J35/5043/202 (“Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.refeel.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2   Denumire și durată

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea “Abonează-te la newsletter și ai 10% reducere la următoarea comandă”

2.2.      Campania promoțională se desfășoară în perioada 16.03.2023 – 31.03.2023. 

Art. 3   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale 

3.1.      In perioada 16.03.2023 – 31.03.2023 utilizatorii site-ului care aleg sa se aboneze la newsletter-ul Refeel Natural Beauty beneficiaza de un discount de 10% la urmatoarea comanda plasata pe site care se aplică prin folosirea codului de reducere pe care îl vor primi prin email, după abonare.

 Utilizatorul care a optat pentru abonarea la newsletter prin formularul de abonare va primi, in cel mai scurt timp, pe adresa de email folosita la abonare, un email prin care va fi transmis codul de voucher valabil la urmatoarea comanda. Codul de discount este valabil pe durata de derulare a prezentei campanii.

3.2.      Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie să se înscrie la newsletterul Refeel Natural Beauty, prin completarea adresei de email în formularul de abonare, numai după ce și-au dat consimțămânul că sunt de acord cu Termenii și Condițiile site-ului.

3.3.  Discount-ul se aplică o singură data pentru fiecare utilizator.

3.4.   Discount-ul se cumulează cu alte promoții și campanii valabile pe site.

3.5. Pentru abonare la newsletter trebuie sa completati formularul de abonare si sa ne furnizati adresa de e-mail. Datele introduse in formular trebuie sa fie reale. Nu este permisa introducerea datelor false precum si introducerea de date care nu va apartin. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza fara o notificare in prealabil abonarea la newsletter daca se observa ca datele introduse in formular nu sunt reale sau nu va apartin.

Scopul pentru care prelucram datele este transmiterea codului de discount si, ulterior, a newsletter-lor Refeel Natural Beauty, pentru a va tine la curent cu privire la promotiile aflate in desfasurare, inclusiv mesaje de marketing, oferte, beneficii, inclusiv beneficii oferite in parteneriat cu colaboratorii Societatii, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente sau magazinul online. Temeiul legal in baza caruia prelucram aceste date il reprezinta consimtamantul dvs. cu privire la aceasta prelucrare, transmis prin abonarea la newsletter.

Art. 4   Dreptul și condițiile de participare

4.1.      Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Campaniei (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

4.2.      Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

4.3.      Prin participarea la această campanie, participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

4.4      Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

  • Angajații Organizatorului;
  • Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  • Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.


Art. 5   Protecția datelor cu caracter personal

5.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 2 aprilie 201 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Strada Florimund Mercy 3, Timișoara 300085.

5.3.      În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)        Adresă de email;

5.4.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.refeel.ro la adresa https://refeel.ro/pages/conditions-generales-de-ventte 

Art. 6   Litigii

6.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.


Art. 7   Dispoziții finale

7.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.refeel.ro).

7.2.      Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

7.3.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată în Strada Florimund Mercy 3, Timișoara 300085., București sau la următoarea adresa de email: contact@refeel.ro.

7.4.      Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.refeel.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

7.5.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

7.6.      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe www.refeel.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul refeel.ro la Secțiunea Regulamente.